Ιατρικές Μεταφράσεις

Προσφέρουμε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Ιατρικών γνωματεύσεων. Έχουμε τη δυνατότητα να παραδόσουμε τα έγγραφα στο ιατρείο σας, στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας.
Image

Παρέχουμε Ιατρικές Μεταφράσεις για τους εξής κλάδους:

 • Μεταφράσεις Βιοιατρικής
 • Μεταφράσεις Φαρμακευτικής
 • Μεταφράσεις Ογκολογίας
 • Μεταφράσεις Καρδιολογίας
 • Μεταφράσεις Ορθοπεδικής
 • Μεταφράσεις Οφθαλμολογίας
 • Μεταφράσεις Ανοσολογίας
 • Μεταφράσεις Οδοντιατρικής
 • Μεταφράσεις ΩΡΛ
 • Μεταφράσεις Ενδοκρινολογίας
 • Μεταφράσεις Ακτινοδιαγνωστικής
 • Μεταφράσεις Ανδρολογίας
 • Μεταφράσεις Δερματολογίας
 • Μεταφράσεις Διαιτολογίας
 • Μεταφράσεις Αιμοδυναμικής
 • Μεταφράσεις Κυτταρολογίας
 • Μεταφράσεις Παθολογοανατομίας
 • Μεταφράσεις Πνευμονολογίας
 • Μεταφράσεις Μοριακής Βιολογίας
 • Μεταφράσεις Ιατρικής Φυσικής
 • Μεταφράσεις Νευροφυσιολογίας
 • Μεταφράσεις Ψυχολογίας
 • Μεταφράσεις Παιδιατρικής
 • Μεταφράσεις Πυρηνικής Ιατρικής
 • Μεταφράσεις Ιστολογίας
 • Μεταφράσεις Νεογνολογίας
 • Μεταφράσεις Μικροβιολογίας
 • Μεταφράσεις Γυναικολογίας
 • Μεταφράσεις Μαιευτικής

Μεταφράζουμε τα εξής Ιατρικά έγγραφα:

 • Μετάφραση Κλινικής έρευνας
 • Μεταφράσεις Ιατρικών Εκθέσεων
 • Μεταφράσεις Ιατρικών Αναλύσεων
 • Μετάφραση Ιατρικής αναφοράς
 • Μετάφραση Πορισμάτων εξετάσεων
 • Μετάφραση Σχολίων Ακτινογραφίας
 • Μετάφραση Πορισμάτων Αξονικής
 • Μετάφραση Πορισμάτων Μαγνητικής
 • Μετάφραση Inserts
 • Μεταφράσεις Σπινθηρογραφημάτων
 • Μεταφράσεις Καρδιολογικών εξετάσεων
 • Μεταφράσεις Κειμένων σχετικά με αδειοδοτήσεις σκευασμάτων
 • Μεταφράσεις Ιατροδικαστικών γνωματεύσεων
 • Μεταφράσεις Βεβαιώσεων νοσηλείας
 • Μεταφράσεις Πρακτικών επεμβάσεων
 • Μετάφραση Πιστοποιητικών θανάτου
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών νεκροψίας

Στοιχεία επικοινωνίας