Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις και Συστάσεις

Η συνεχής εξέλιξη της εταιρίας μας όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί μία διαρκή διαδικασία εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Έτσι, καταφέρνουμε να διατηρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο συνεργασίας και κριτήριο επιλογής των συνεργατών μας.

1978

ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (αφορά την Σουηδική γλώσσα)

1978

1983

ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (αφορά την Σουηδική γλώσσα)

2002

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (αφορά την Αγγλική γλώσσα)

2002

2002

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ (αφορά την Αγγλική γλώσσα)

2005

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (αφορά την Σουηδική γλώσσα)

2005

2008

BUREAU VERITAS (αφορά όλες τις γλώσσες)

2020

BUREAU VERITAS ISO 9001:2015 (αφορά όλες τις γλώσσες)

2020

2020

BUREAU VERITAS EN ISO 15038:2006 (αφορά όλες τις γλώσσες)

Στοιχεία επικοινωνίας