GREEK ENGLISH SWEDISH
     
    Translation Services
     
  ISO 9001: 2008 Certified, Quality and Specialized Translation services in more languages ...
   
  translation
   
     
    Interpretation Services
     
  We have been successfully covering a great number of medical and financial conventions ...
   
  Interpretation Services
   
     
    Localization Services
     
  We have been acquiring vast and
lasting experience through
our professional ...
   
  Localization Services
   
"Översättningar med stil, känsla och ansvar"
 
 Allmänna texter
Vi åtar oss översättning av menyer, nyhetsbrev, korrespondens, handböcker, kataloger, tidskrifter, broschyrer, pressmeddelanden, hemsidor, nyhetsbrev.
Målet är att förmedla budskapet till målgruppen även efter att en text blivit översatt, att bevara textens budskap liksom de ideer och den känsla som texten vill förmedla.

IT
Vi vågar påstå att vi är Greklands främsta specialister på översättning och lokalisering av programvara och användardokumentation.
Bland våra kunder finner ni IBM, Cisco, Citibank, ΒΝP, Eurobank, SONY och flera andra stora kunder.

Juridik
Vi strävar efter att juridiska dokument blir lika entydiga och stringenta även på målspråket. Vi åtar oss bland annat översättning av kontrakt, stämningar, testamenten, stadgar, rättsakter, domstolsbeslut, försäkringsavtal och samarbetsavtal. Våra advokater om så behövs, bestyrker att våra översättningar är en exakt återgivning av originaltexten.
Om ni önskar att översättningen ska ha juridisk giltighet även i utlandet, kan vi hjälpa till med legalisering hos de relevanta myndigheterna. Vi effektuerar översättningar bl.a. för det grekiska utrikesdepartementets räkning.

Ekonomi
Vi översätter bokslut, årsredovisningar, företagsbedömningar, marknadsrapporter, börsmeddelanden, finansiella rapporter och stadgar.

Medicin
Vi erbjuder översättningar av mycket hög kvalitet. Vår erfarenhet hittills omfattar användarmanualer, undersökningsresultat, bipacksedlar, abstracts, kliniska försöksprotokoll, patientinfo och intyg. Bland våra kunder finner ni nästan alla farmaceutiska företag som är verksamma i vårt land.

Teknisk översättning
Vår mångåriga erfarenhet av tekniska översättningar, har gjort oss markandsledande i den grekiska marknaden. Under de tio sista åren har vi översatt hundratusentals sidor av manualer, bruksanvisningar, systembeskrivningar, produktkataloger, datablad, säkerhetsanvisningar, tekniska studier, offerter och studier avseende konstruktion av stora projekt som broar, sjukhus, flygplatser, tunnelbana, vägnätsbyggnation mm.

Varför oss?
Vi är bland de allra första företagen i Grekland som certifierats med ISO 9001:2000 och EN DIN 15038 certifikat. Vi har en 35-årig yrkeserfarenhet med mångårig akademisk utbildning, diplom, godkännanden och auktorisationer från olika länder. Vi översätter korrekt och exakt och försöker alltid bevara stil och innehåll i översättningen. Vi korrekturläser och kontrollerar den språkliga konsekvensen. Vi bibehåller vår höga kvalitetsnivå genom att använda oss endast av språkspecialister från varje vetenskaplig gren, noggrant utvalda, testade och godkända, med mångårig yrkeserfarenhet. Våra översättare översätter nästan uteslutande till sitt modersmål.

Kontaktuppgifter:

EXPERT TRANSLATIONS® - E. TSERTSIDIS & CO E.E.
TEL. 0030 (210) 756 0927 * TEL. 0030 (210) 756 0926 * FAX. (210) 756 2150
www.alc.gr   www.experttranslations.gr   www.tsertsidis.gr
www.tsertsidis.eu   www.experttranslations.eu
E-mail: el.tsertsidis@yahoo.gr   el.tsertsidis@gmail.com
Adress: VRIAXIDOS 21, 11634 Athen, Grekland