Νομικές Μεταφράσεις

Το μεταφραστικό μας γραφείο διατηρεί αυστηρά τα υψηλά πρότυπα στην μετάφραση νομικών αλλά και δικαστικών εγγράφων. Οι λύσεις μας για διάφορα σύνθετα νομικά περιεχόμενα προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις που πληρούν και τις πιο επείγουσες προθεσμίες. Στόχος μας να ικανοποιήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του περίπλοκου νομικού περιεχομένου σας.
Image

Παρέχουμε Νομικές Μεταφράσεις για τα εξής:

 • Μετάφραση νομολογίας
 • Μεταφράσεις διαταγμάτων
 • Μεταφράσεις συμβάσεων
 • Μεταφράσεις συνθηκών
 • Μετάφραση κανονισμών
 • Μετάφραση ΦΕΚ
 • Μετάφραση συμβολαίων
 • Μεταφράσεις καταστατικών
 • Μεταφράσεις κοινοπρακτικών
 • Μετάφραση πληρεξούσιου
 • Μεταφράσεις αποφάσεων δικαστηρίων
 • Μετάφραση καταγγελίας
 • Μεταφράσεις πρακτικών
 • Μετάφραση Αστικού δικαίου
 • Μεταφράση Ποινικών υποθέσεων
 • Μεταφράσεις Εργατικού δικαίου
 • Μετάφραση Εμπορικού Δικαίου

Στοιχεία επικοινωνίας