Τεχνικές Μεταφράσεις

Εδώ και πολλές δεκαετίες προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες τεχνικής μετάφρασης σε αρκετές διακεκριμένες τεχνικές εταιρείες. Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικών κειμένων όπως για εγχειρίδια χρήσης, για το τεχνικό μέρος όλων των συμβάσεων έργου καθώς και για το σύνολο ενός τεχνικού έργου.
Image

Παρέχουμε Τεχνικές Μεταφράσεις για τα εξής:

 • Μεταφράσεις μηχανικής
 • Μεταφράσεις χημείας
 • Μεταφράσεις υδραυλικής
 • Μεταφράσεις ηλεκτρολογίας
 • Μεταφράσεις ακουστικής
 • Μεταφράσεις αρχιτεκτονικής
 • Μεταφράσεις ναυπηγικής
 • Μεταφράσεις τηλεμετρίας
 • Μεταφράσεις τηλεματικής
 • Μεταφράσεις φασματομετρίας
 • Μεταφράσεις πληροφορικής
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσεως
 • Μεταφράσεις σε τεχνικά εγχειρίδια πάσης φύσεως
 • Μεταφράσεις διακηρύξεων
 • Μεταφράσεις μελετών
 • Μεταφράσεις προδιαγραφών
 • Μεταφράσεις σε τεχνικά πορίσματα και πραγματογνωμοσύνες
 • Μεταφράσεις σε κατασκευαστικά
 • Μεταφράσεις σε έργα ΟΣΕ

Στοιχεία επικοινωνίας